:: Zintegrowane poczenie Aglomeracji Grnolskiej z MPL Katowice ::


Stan realizacji: w trakcie projektowania
Linia kolejowa powstanie do 2015 r.
Trasa poczenia kolejowego z Katowic do lotniska w Pyrzowicach przebiega czciowo po istniejcej infrastrukturze kolejowej (odcinek Katowice - Chorzw Batory - Bytom), a czciowo nowym ladem. Odcinek Katowice - Chorzw Batory - Bytom biegnie po istniejcych liniach PKP z wariantem wyprostowania trasy na odcinku Chorzw Batory - Bytom, gdzie trasa przebiega nowym ladem po terenach kolei przemysowych. Odcinek Bytom - Pyrzowice przebiega nowym ladem usytuowanym po zachodniej stronie autostrady. W Pyrzowicach nowa linia czy si z lini kolejow nr 182 Zawiercie - Tarnowskie Gry. Dugo linii to okoo 38 km. Planowane s przystanki:
  • Katowice Zae
  • Chorzw Batory
  • Chorzw ul. 3-go Maja (pooona na dawnym odcinku kolei przemysowych)
  • Bytom Rozbark
  • Piekary lskie
  • Pyrzowice Lotnisko
Zakada si, e projektowana linia bdzie dwutorowa i zelektryfikowana. Umowa zakada opracowanie i porwnanie dwch opcji budowy poczenia jako linii o prdkoci konstrukcyjnej 160 i 120 km/h. W dalszej perspektywie linia moe zosta przeduona z Pyrzowic do poczenia z lini CMK oferujc drugi wjazd z kierunku Warszawy do Katowic.

[rdo: www.inforail.pl, "Krta droga linii kolejowej do Pyrzowic", dostp 22.10.2009 r.]


Przetarg: Wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla zadania: "Budowa poczenia kolejowego MPL "KATOWICE" w Pyrzowicach z miastami aglomeracji grnolskiej, odcinek Katowice - Pyrzowice". Bezporednim celem realizacji przedmiotowego opracowania, jest pozyskanie przez PKP PLK S.A. wszelkiej dokumentacji przedprojektowej i projektowej wraz z raportami i materiaami do przygotowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE oraz materiaami przetargowymi, ktrych posiadanie warunkuje moliwo budowy poczenia kolejowego do Midzynarodowego Portu Lotniczego "KATOWICE" w Pyrzowicach. Zadanie zrealizuje, konsorcjum Pyry Infra GmbH/Pyry Infra Sp. z o.o./DB International GmbH. Warto prac objtych umow wynosi 52 018 200 zotych (netto), szacunkowa warto dofinansowania z Funduszu Spjnoci 44,20mln zotych.
Ogoszenie o udzieleniu zamwienia.pdf
Informacja prasowa PKP PLK - kolej na lotnisko Katowice Pyrzowice

[rdo: www.przetargi.plk-sa.pl, dostp 23.10.2009 r.][rdo: www.kolej.wikidot.com, dostp 21.10.2009 r., UM Bytom]


↑ Do gry

Copyright © 2006 - 2018 A1Piekary

www.a1piekary.prv.pl - A1 Pyrzowice - Sośnica
polska, poland, piekary, śląskie, silesia, highway, gddkia, śląsk, pogoda, przebieg, plan, zdjęcia, gliwice, maciejów, pyrzowice, a1, autostrada, przetarg, węzeł, budowa, mapa, opłaty, trasa, skyscrapercity, praca, bytom, sośnica, zabrze, ożarowice, pyrzowice, celiny, myszkowice, mierzęcice, sączów, siemonia, dobieszowice, bobrowniki, piekary śląskie, bytom, stolarzowice, zbrosławice, wieszowa, zabrze, rokitnica, świętoszowice, czekanów, maciejów, zabrze, gliwice, sośnica, kolej, regionalna, szybka, tory, połączenie, lotnisko, gtl, kolejowe, chorzów, katowice, autopista, polonia, diaľnica, poľsko, dálnice, polsko, polnischen, autobahn, dragados, budimex, dromex, polen, poljska
Mazury - kamery, pogoda, bezpieczenstwo