:: Krtki opis zamwienia A-1 na odcinku Pyrzowice (z wzem) Piekary lskie (z wzem) ::


« Wstecz

Przedmiotem zamwienia jest budowa autostrady A-1 na odcinku Pyrzowice (z wzem) - Piekary lskie (z wzem), km 474+350 do km 490+427. Zadanie bdzie realizowane w ramach jednego kontraktu na roboty budowlane w podziale na dwa odcinki w rozumieniu FIDIC: Odcinek I: Autostrada A-1 Pyrzowice (bez wza)-Piekary lskie, km 475+909km 490+427, Odcinek II: Autostrada A-1 - wze "Pyrzowice", km 474+350km 475+909. Przewidywany termin realizacji zamwienia dla kadego odcinka wynosi 23 miesice, przy czym do czasu realizacji nie wlicza si okresu midzy 15 grudnia - 15 marca. Podstawowy zakres robt dla odcinka I: - budowa autostrady o d. 14,52 km, o przekroju poprzecznym: o 2x3 pasy ruchu, w rejonie wza "Piekary" (okoo 2 km), o 2x2 pasy ruchu, z moliwoci poszerzenia do przekroju 2x3 pasy ruchu, na pozostaym odcinku, - wze drogowy "Piekary" z SPO, typ "trbka", na skrzyowaniu z drog wojewdzk Nr 911, - budowa drg dojazdowych, - budowa Miejsc Obsugi Podrnych: MOP I Dobieszowice Wschodnie km 481+950 MOP II Dobieszowice Zachodnie km 481+950 - budowa skrzyowa dwupoziomowych z drogami poprzecznymi, liniami PKP, rzek i szlakami migracji zwierzt przecinajcymi autostrad - 18 obiektw inynierskich, w tym: wiadukty drogowe - 7 szt. wiadukty autostradowe - 7 szt., w tym 1 zintegrowany z przejciem dla zwierzt, mosty - 2 szt. obydwa zintegrowane z przejciem dla zwierzt, przejcia dla zwierzt - 1 szt. wiadukty kolejowe - 1 szt. - budowa 12 szt. przepustw pod autostrad, wszystkie z moliwoci przejcia dla drobnej zwierzyny, w tym 4 przepusty suce wycznie jako przejcie dla zwierzt, - wzmocnienie i uzdatnienie podoa gruntowego, - budowa kanalizacji deszczowej, - budowa urzdze ochrony rodowiska w tym: ekrany dwikochonne, ziele izolacyjna, separatory, zbiorniki retencyjne, - owietlenie wza autostradowego i MOP-w, - wykonanie urzdze bezpieczestwa ruchu (bariery ochronne, osony przeciwolnieniowe, ogrodzenie, oznakowanie), - wykonanie kanalizacji teletechnicznej dla systemw cznoci autostradowej, - budowa i przebudowa sieci energetycznych, teletechnicznych, gazowych, wodocigowych oraz innych urzdze kolidujcych z autostrad. Dla MOP I Dobieszowice Wschodnie i MOP II Dobieszowice Zachodnie przewidziano budow: - budynkw WC, - drg manewrowych i rozprowadzajcych na terenie MOP-u, - miejsc postojowych dla samochodw osobowych, ciarowych, autobusw, - miejsc postojowych dla samochodw przewocych adunki niebezpieczne, - doprowadzenia mediw do terenu MOP-u i projektowanych obiektw, - przebudow drg istniejcych i urzdze branowych. Podoe projektowanej autostrady, w km 486+900 do 490+427 poddane bdzie wpywom I i II kategorii terenu grniczego. Na odcinku objtym zamwieniem wystpuj dodatkowo wpywy dawnej pytkiej eksploatacji rudnej, ktrej pozostaoci s komory, chodniki, szyby i szybiki, zlokalizowane na podstawie bada geofizycznych. Zdegradowane podoe naley uzdatni zgodnie z opracowanym i uwzgldnionym w dokumentacji projektowej Zamawiajcego programem uzdatnienia podoa. Dodatkowym zabezpieczeniem od wpyww eksploatacji gbokiej wglowej oraz pytkiej eksploatacji rudnej bd: wprowadzone wzmocnienia konstrukcji jezdni i podoa w postaci materacy z kruszywa i geosyntetykw, system monitoringu wgbnego, zastosowane w obiektach odpowiednie dylatacje i oyska, odpowiednie trasowanie przebiegu dla infrastruktury technicznej. Podstawowy zakres robt dla odcinka II: - budowa odcinka autostrady 2x3 pasy ruchu o d. 1,56 km - wze drogowy "Pyrzowice" z SPO, typ "teowy", na skrzyowaniu z drog ekspresow S1, - budowa drg dojazdowych, - budowa skrzyowania dwupoziomowego z drog ekspresow S1, szlakiem migracji zwierzt przecinajcym autostrad - 2 obiekty inynierskie: o wiadukty drogowe - 1 szt. o przejcie dla zwierzt - 1 szt, - budowa 2 szt. przepustw pod autostrad z moliwoci przejcia dla drobnej zwierzyny, - wzmocnienie podoa gruntowego za pomoc geomateracw, - budowa kanalizacji deszczowej, - budowa urzdze ochrony rodowiska w tym: ekrany dwikochonne, ziele izolacyjna, separatory, zbiorniki retencyjne, - owietlenie wza autostradowego, - wykonanie urzdze bezpieczestwa ruchu (bariery ochronne, ogrodzenie, oznakowanie), - wykonanie kanalizacji teletechnicznej dla systemw cznoci autostradowej, - budowa i przebudowa sieci energetycznych, teletechnicznych, gazowych, wodocigowych oraz innych urzdze kolidujcych z autostrad. Na odcinku II nie byo eksploatacji grniczej i autostrada nie bdzie poddawana wpywom eksploatacji grniczej.

[rdo: www.gddkia.gov.pl, 24.03.2009 r.]

« Wstecz

↑ Do gry

Copyright © 2006 - 2018 A1Piekary

www.a1piekary.prv.pl - A1 Pyrzowice - Sośnica
polska, poland, piekary, śląskie, silesia, highway, gddkia, śląsk, pogoda, przebieg, plan, zdjęcia, gliwice, maciejów, pyrzowice, a1, autostrada, przetarg, węzeł, budowa, mapa, opłaty, trasa, skyscrapercity, praca, bytom, sośnica, zabrze, ożarowice, pyrzowice, celiny, myszkowice, mierzęcice, sączów, siemonia, dobieszowice, bobrowniki, piekary śląskie, bytom, stolarzowice, zbrosławice, wieszowa, zabrze, rokitnica, świętoszowice, czekanów, maciejów, zabrze, gliwice, sośnica, kolej, regionalna, szybka, tory, połączenie, lotnisko, gtl, kolejowe, chorzów, katowice, autopista, polonia, diaľnica, poľsko, dálnice, polsko, polnischen, autobahn, dragados, budimex, dromex, polen, poljska
Mazury - kamery, pogoda, bezpieczenstwo